+
  • 643ce8d5-c897-4473-9aca-44f06a51914c.jpg
  • proN03.jpg

高功率单管激光芯片


所属分类

单模单管激光芯片

高功率单管激光芯片


技术亮点

◆ 高功率、高效率外延结构设计 ◆ 高质量外延材料生长 ◆ 高亮度结构设计 ◆ 腔面特殊钝化技术

产品特点

  • 高输出功率
  • 高光电转换效率 
  • 高亮度
  • 高可靠性

应用场景

工业

科学研究

医疗

安全防护

智能感知

生物医学

上一页

下一页

上一页

下一页

产品型号

DG-UMC-100-792-TE-6-4.0

DG-UMC-190-792-TE-10-4.0

DG-UMC-100-808-TE-6-4.0

DG-UMC-190-808-TE-10-4.0

DG-UMC-100-880-TE-10-4.5

DG-UMC-160-880-TE-12-4.5

DG-UMC-190-880-TE-15-4.5

DG-UMC-230-880-TE-18-4.5

DG-UMC-100-915-TE-15-4.5

DG-UMC-160-915-TE-22-4.5

DG-UMC-190-915-TE-25-4.5

DG-UMC-230-915-TE-28-4.5

DG-UMC-230-915-TE-30-5.0

DG-UMC-230-915-TE-35-5.5

DG-UMC-290-915-TE-35-5.0

DG-UMC-320-915-TE-40-5.0

DG-UMC-290-915-TE-42-5.5

DG-UMC-320-915-TE-45-5.5

DG-UMC-400-915-TE-55-5.5

DG-UMC-100-945-TE-15-4.5

DG-UMC-160-945-TE-22-4.5

DG-UMC-160-945-TE-25-4.5

DG-UMC-230-945-TE-28-4.5

DG-UMC-100-975-TE-15-4.5

DG-UMC-160-975-TE-22-4.5

DG-UMC-190-975-TE-25-4.5

DG-UMC-230-975-TE-28-4.5

DG-UMC-230-975-TE-30-5.0

DG-UMC-230-975-TE-35-5.5

DG-UMC-290-975-TE-35-5.0

DG-UMC-320-975-TE-40-5.0

DG-UMC-290-975-TE-42-5.5

DG-UMC-320-975-TE-45-5.5

DG-UMC-400-975-TE-55-5.5

波长

792nm

792nm

808nm

808nm

880nm

880nm

880nm

880nm

915nm

915nm

915nm

915nm

915nm

915nm

915nm

915nm

915nm

915nm

915nm

945nm

945nm

945nm

945nm

975nm

975nm

975nm

975nm

975nm

975nm

975nm

975nm

975nm

975nm

975nm

功率

6W

10W

6W

10W

10W

12W

15W

18W

15W

22W

25W

28W

30W

35W

35W

40W

42W

45W

55W

15W

22W

25W

28W

15W

22W

25W

28W

30W

35W

35W

40W

42W

45W

55W

工作模式

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW